Sonkajärvi Sonkajärvi

«Takaisin

Jyrkkäkosken ruukki

     

Jyrkkäkosken rautaruukki on perustettu vuonna 1831, jolloin sen omistajana toimi Zachris Franzén. Ruukin perustaminen kuvasti 1800-luvun alkupuoliskolla tapahtunutta rautateollisuuden painopisteen syntymistä Itä-Suomeen, jossa raudan lähteenä olivat järvi- ja suomalmi. Muita järvi- ja suomalmia hyödyntäviä Pohjois-Savon ruukkeja olivat Jyrkän lisäksi Vieremän Salahmi, Karttulan Souru, Pieksänmaan Haapakoski ja Juankosken Juantehtaan ruukkialue. Jyrkkäkosken ruukki tuotti malmista korkealaatuista takki- ja kankirautaa. Ruukki toimi aina vuoteen 1919 saakka. 

Museovirasto suoritti Jyrkänkosken ruukin suojaus- ja rekonstruointitoimenpiteet vuosina 1996–1998, jolloin masuunirakennuksen ylle rakennettiin suojarakennus. Jyrkkäkosken ruukki on teollisuushistoriallinen muinaisjäännös ja sillä on ympäristökeskuksen päätöksellä vahvistettu suoja-alue. Ruukin masuunit, muut tuotantorakennukset ja ruukinkartano sijaitsevat kosken molemmin puolin. Kosken keskellä sijaitsevalla Masuuninsaarella ovat vuonna 1835 rakennetun alueen vanhimman masuunin rauniot, kosken itärannalla sijaitseva uudempi masuuni on vuodelta 1874. Se on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Ruukin toiminnasta ja siihen liittyvistä vanhoista esineistä on koottu näyttely. Masuunin vieressä on vuonna 1938 rakennetun myllyn yläkerrassa toimiva kahvila, Ruukintupa.

Yhteystiedot: Jyrkäntie 1881, 74280 Jyrkkä

Savon Sanomissa 7.9.2015 ilmestynyt Savon Helmet-juttu.

http://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Matkailu/Jyrkka/Jyrkkakosken-ruukki

http://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Matkailu/Jyrkka/Perinne--ja-kulttuurimatkailu

http://www.ruukintupa.fi/