Kuopio Kuopio

«Takaisin

Muinaisjäännöksiä

Maaningan esihistoriallisista muinaisjäännöskohteista suurin osa on ajoitettu varhaismetallikaudelle noin 1900 eaa.-300 jaa. Sisämaan varhaismetallikausi vastaa rannikon pronssikautta ja varhaista rautakautta. Ajanjaksolle tyypillisiä muinaisjäännöksiä ovat usein kallion päälle, veden läheisyyteen kivistä rakennetyt röykkiöt, ns. lapinrauniot. Tutkituista röykkiöistä on löytynyt vähäisiä määriä palanutta luuta ja saviastian paloja. Röykkiöt liittyvät mahdollisesti hautausrituaaleihin. Asuinpaikat on usein sijoittuneet röykkiöiden läheisyyteen. Lapinraunioita rakentanut väestö on harjoittanut runsaasti kalastusta ja mahdollisesti vähäisessä määrin kaskiviljelyä. Elämäntapa on luultavasti ollut ainakin jossain määrin liikkuva.

Avaa Kuopion karttapalvelu ja valitse Ympäristö-valikosta Muinaisjäännökset.Karttaliitteen punaista muinaisjäännösmerkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan muinaisjäännösrekisterin tietoihin kohteesta.

Keskisaari, lapinraunioita ja asuinpaikkoja

Keskisaaren lapinrauniot sijaitsevat saaressa olevan lammen ja Syvälahden välisen harjun päällä. Paikalta avautuu hyvä näköala pohjoiseen ja etelään. Raunioista läntisin on suurin, ja sen keskustaan on kaivettu kaksi kuoppaa. Itään päin jatkuvat rauniot ovat matalia. Neljä rauniota muodostavat lähes yhtenäisen kiveyksen. Mahdollisesti raunioita on käytetty pitkän ajan kuluessa ja niiden läheisyyteen on palattu asumaan aina uudelleen.

Saaren etelärannan tuntumassa sijaitsee varhaismetallikautisiksi ajoitettuja asuinpaikkoja, Haaponiemi, Hiekkaniemi ja Huutoniemi. Hieman ylempänä rinteellä taas on varhaisempia, kivikautisia asuinpaikkoja. Ne sijaitsivat käyttöaikanaan lähempänä rantaa veden ollessa nykyistä korkeammalla.

Kuvassa on Keskisaaren lapinraunio. Kuva: Tanja Tenhunen

 

Metelinkallio, 14 lapinrauniota

Metelinkallion rauniot on tunnettu paikkakunnalla ainakin 1700-luvulta lähtien, joilloin ne mainitaan Tuneldin maantiedon kuvauksessa. Metelinkallion röykkiöt sijaitsevat noin 800 metrin matkalla kahdessa ryhmässä 50-100 m päässä Suuren eli Ala-Ruokoveden rannasta. Röykkiöt sijaitsevat avonaisella kalliolla, jossa kasvaa joitain mäntyjä, ja usein lähellä tiheäkasvuisemman metsän rajaa. Röykkiöt ovat halkaisijaltaan 3-15 m ja korkeudeltaan 0,5 -1,5 m.

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Jouko Aroalho ja Lauri Pohjakallio

Savon Sanomissa 16.10.2015 julkaistu Savon helmet -juttu