Historia Historia

Sisävesilaivaliikennettä Kuopion seudulla

Sisävesilaivaliikenne tarjosi Kuopion seudulla 1800-luvun loppupuolelta monille alueensa asukkaille mahdollisuuden matkustaa ja kuljettaa laivoilla tavaraa kuten mm. maataloustuotteita Kuopioon myytäväksi. Satamien hälinä hljeni 1950-luvulla. Kuvassa SS Heinävesi Viktor Barsokevitschin kuvaamana...

Liikkuminen

Vesireittien merkitys kulkuväylinä on ollut erittäin tärkeä esihistorialliselta ajalta lähtien. Saimaan vesistön kanavointityöt alkoivat 1800-luvulla ja niillä oli suuri vaikutus Itä-Suomen elinkeinoelämälle. Pohjois-Savon alueen ensimmäisestä päätiestä, Kainuuntiestä, on tietoa 1550-luvulta.