Kuvataide Kuvataide

Ferdinand von Wright

Lintu- ja maisemamaalarina tunnettu Ferdinad von Wright, asui ja työskenteli Kuopion Haminalahdessa suurimman osan elämästään. Tuttu ympäristö tarjosi maisemineen ja lintuineen Ferdinandille runsaan...

Halosen taiteilijasuku

Lapinlahdelta lähtöisin olevaan Halosen taiteilijasukuun lukeutuu useita 1800–1900-luvuilla taiteen, kulttuurin ja sivistystyön alalla työskennelleitä henkilöitä.

Haminalahden taiteilijaveljekset

Kuopion Haminalahden luonnonkaunis ympäristö toimi innoittajana veljessarjalle, jonka koko Suomen kansa tunnistaa lintumaalauksista. Von Wrightin taiteilijaveljeksistä vanhimmat, Magnus (1805-1868) ja...

Juho Rissanen

Kuopiossa 1873 syntynyt Juho Rissanen oli ensimmäisiä suomenkielisestä rahvaasta nousseita kuvataiteilijoita. Hän on yksi Suomen taiteen kultakauden mestareista.

Kansainvälisyyttä ja paikallista väriä

Taide-elämä kehittyi Suomessa 1800-luvun alkupuolella vaatimattomissa oloissa. Kotimaassa ei ollut tarjolla opetusta alalle, joten lahjakkaimpien oli hakeuduttava ulkomaille oppia saamaan. Säätyläiset...

Kuopion kuvataide

Suomessa koettiin kansallisuusaatteen nousun 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Henkinen kukoistuskausi näkyi myös Kuopiossa aivan uudenlaisena innostuksena taide- ja kulttuuriharrastuksiin.

Kuvataide-elämää sotien jälkeen

Ensimmäinen "oikea taulunäyttely" pidettiin Kuopiossa Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhlien yhteydessä kesäkuussa 1891. Säännöllisemmin taidenäyttelyistä päästiin nauttimaan Kuopion...

Maalauksen aika

Kuopio nousi 1980-luvun kuluessa periferiasta yhdeksi maamme nykytaiteen keskukseksi. Oltiin aivan ajan hermolla. Kohta vuosikymmenen alussa "Kuopion koulun" nuori maalaripolvi alkoi toteuttaa...

Pyhimyksiä ja paholaisia - Pohjoissavolaista kirkkotaidetta

Kuopion taidemuseo on yli kahdenkymmenen vuoden ajan koonnut ja esitellyt pohjoissavolaisen kirkkotaiteen kuvastoa näyttelyin ja julkaisuin.

Taideharrastus viriää

Varhaisinta kuvataidetta Pohjois-Savossa edustaa 1700-luvun kirkollinen kuvakoristelu. Vanhimmat alueen säilyneistä kirkkomaalauksista olivat Kuopion neljännessä kirkossa. Kristuksen elämästä ja...

Taidetta vuosituhannen vaihteessa

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Kuopion Kuvataiteilijat ry Ars Libera oli saavuttanut vankan aseman maamme kuvataide-elämässä. Tilojen puutteessa näyttelyareenana saivat toimia kaupungin kadut ja...