Kulttuuriympäristöstä verkossa Kulttuuriympäristöstä verkossa

Kulttuuriympäristöstä verkossa

Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana - Kulttuuriympäristöstrategia löytyy Ympäristöministeriön sivuilta.

Kulttuuriympäristömme.fi

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivustoa ylläpitää Museovirasto.

Kulttuuriympäristön rekisteriportaalista löytää ajantasaisen tiedon muinaisjäännöksistä ja voi selailla rakennusperintörekisteriä. Portaalista löytyvät myös kulttuuriympäristön tutkimusraportit sekä rakennetun ympäristön piirustusluettelot.

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöasioita käsitellään myös maakuntakaavoituksessa. Aineistot on nähtävissä Pohjois-Savon liiton sivuilla.

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta ja tutkimuksesta sekä hoidosta löytyy tietoa Museoviraston sivuilta. Sivuilta löytyy myös menettelytapaohjeet muinaisesineen löytäjälle sekä metallinilmaisinharrastajalle.

Keski-Savon rakennusperintöön ja kulttuurimaisemaan voi tutustua saranat.fi -sivuston oppimisympäristön kautta. Verkkoympäristö pitää sisällään mm. verkkonäyttelyitä, pelejä sekä tehtävä- ja työpajapaketteja.

MAISEMA - opas arvokkaiden maisema-alueiden käytön suunnitteluun avaa maisema-käsitettä laajemmin ja kertoo mistä aineksista maisema rakentuu.