pohjois-savon muisti / Historia / Esihistoria / Muinaisjäännökset Pohjois-Savossa / Kohteet kunnittain / Maaninka / Keskisaari

Keskisaaren raunioiden alapuolella on luontainen rantakivikon muodostama kivivyö, josta raunioiden kiveys on ilmeisesti kerätty. Käytettyjen kivien koko vaihtelee päänkokoisista järkäleistä pikkukivien silppuun.

Valok. Jouko Aroalho

Keskisaari

Kolme kpl kiviröykkiöitä

Keskisaaren lapinrauniot sijaitsevat saaressa olevan lammen ja Syvälahden välisen harjun päällä. Paikalta avautuu hyvä näköala pohjoiseen ja etelään. Raunioista läntisin on suurin, ja sen keskustaan on kaivettu kaksi kuoppaa. Itään päin jatkuvat rauniot ovat matalia. Neljä rauniota muodostavat lähes yhtenäisen kiveyksen.(Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Kkhm). Esihistorian arkisto. Inventointinumero 1.301.)

Lapinraunio:

Lapinrauniot ovat Sisä-Suomen varhaismetallikautisia hautaröykkiöitä, jotka koottiin kivistä ilman maatäytettä ja joiden alle vainaja tai vainajan poltetut luut laitettiin. Rauniot ovat toisinaan niin matalia, että ne saattavat olla osittain jäkälän tai varpujen peittämiä. Vanhimmat röykkiöhaudat sijaitsivat usein näköalapaikoilla korkeilla kallioilla, mutta myöhemmin röykkiöitä alettiin rakentaa myös asutuksen yhteyteen rinteeseen paikoille, jotka nykyisin ovat metsiä tai pellonlaitoja. Lapinraunio-nimitys tulee kansanperinteestä, jossa röykkiöhautoja on kutsuttu myös "lappalaisen haudoiksi" ja "metelinkiukaiksi". Rannikkoseudulla vastaavia rakennelmia nimitetään hiidenkiukaiksi. (Maiseman muisti 2001, 313 - 314.)

Sivu päivitetty 13.12.2012