Arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologinen kulttuuriperintö

Pohjois-Savon arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuiperintö käsittää esihistoriallisen ja historiallisen ajan jäännöksiä aina 1900-luvulle saakka. Muinaisjäännöskohteita esitellään tarkemmin Pohjois-Savon helmissä.